Top articles

 • ^Aqidat_Al-Muslimeen

  16 août 2007 ( #^Aqidat_Al-Muslimeen )

  عقیدة المسلمین 1. Apakah yang dimaksud dengan ilmu agama yang (hukum mempelajarinya) fardlu ‘ain ? Jawab: Diwajibkan atas setiap mukallaf (baligh dan berakal) untuk mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan seperti masalah aqidah (keyakinan), bersuci,...

 • Pokok-Pokok Aqidah

  17 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  Bab I POKOK-POKOK AQIDAH (Pasal) Wajib bagi semua mukallaf untuk memeluk agama Islam, meyakininya untuk selamanya dan melaksanakan segala hukum-hukum yang diwajibkan atasnya. Di antara hal yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, dan wajib diucapkan...

 • Taubat

  17 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  Taubat Wajib atas setiap mukallaf bertaubat dengansegera atas dosa–dosa yang dilakukannya; yaitu dengan menyesali perbuatan dosanya, meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bila dosa yang ia lakukan adalah meninggalkan kewajiban...

 • Haji

  17 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  HAJI (Pasal) Kewajiban haji dan umrah adalah sekali seumur hidup bagi seorang muslim, merdeka, mukallaf, yang memiliki harta yang cukup untuk perjalanan ke sana dan kembali lagi ke tanah airnya, lebih dari kebutuhannya untuk membayar hutang, kebutuhan...

 • PUASA

  17 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  PUASA (pasal) Setiap muslim mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadlan. Adapun orang yang sedang haid atau nifas, puasanya tidak sah dan keduanya wajib mengqadla puasa yang mereka tinggalkan. Bagi musafir (yang mengadakan perjalanan yang mencapai jarak...

 • ISTINJAK

  17 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  ISTINJAK (Pasal) Wajib beristinjak dari sesuatu yang keluar melalui qubul dan dubur dalam keadaan basah selain mani (sperma) dengan menggunakan air sampai suci tempat keluarnya atau (kalau tidak menggunakan air) dengan menggosok tiga kali gosokan atau...

 • BERSUCI (THAHARAH) DAN

  17 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  (Pasal) Di antara kewajiban (terhadap mukallaf) adalah shalat lima waktu dalam sehari semalam: 1. Zhuhur: waktunya apabila matahari telah tergelincir --ke arah barat-- hingga bayangan segala sesuatu menjadi sama --panjang-- dengan bendanya, selain bayangan...

 • MU'AMALAT

  17 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  MU'AMALAT (pasal) Diwajibkan bagi setiap muslim mukallaf (baligh, berakal dan telah sampai padanya dakwah Islam) untuk tidak melakukan sesuatu apapun sebelum mengetahui apa yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah berkenaan dengan hal tersebut, karena...

 • Kewajiban Menjalankan Perintah ...

  18 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  Kewajiban Menjalankan Perintah dan Menjauhi Larangan (Pasal) Wajib atas setiap orang mukallaf melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan Allah atasnya. Ia wajib melaksanakannya sesuai perintah Allah dengan mengerjakan segala rukun-rukun dan syarat-syaratnya...

 • Murtad dan Akibat Hukumnya

  18 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  Murtad dan Akibat Hukumnya (Pasal) Wajib atas orang yang jatuh dalam kekufuran (riddah) untuk kembali seketika itu juga kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan melepaskan diri dari apa yang menjadikannya jatuh dalam kekufuran tersebut....

 • Wajib Memeluk Agama Islam

  18 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  Wajib Memeluk Agama Islam (Pasal) Wajib atas setiap muslim memelihara Islamnya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak dan memutuskannya, yaitu riddah (kufur; keluar dari Islam). An Nawawi dan lainnya berkata: "Riddah adalah kekufuran yang paling keji"(8)....

 • Riddah dan Pembagiannya

  18 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  Riddah dan Pembagiannya Di antara bagian pertama (Kufur Keyakinan): Ragu perihal adanya Allah atau Rasulnya atau al Qur'an atau hari akhir atau surga atau neraka atau pahala atau siksa dan hal-hal lainnya yang termasuk perkara-perkara yang telah disepakati...

 • Kufr

  18 août 2007 ( #POKOK-POKOK AQIDAH )

  Kufr Bagian kedua adalah perbuatan: Seperti sujud kepada berhala atau matahari atau makhluk lainnya dengan niat beribadah kepadanya. Bagian ketiga adalah perkatan: Bagian ini sangat banyak tidak terhitung. Di antaranya: Bila seseorang memanggil orang...

 • The Night of Qadr / 蓋德樂夜

  02 janvier 2009 ( #Chinese Islamic Information )

  在古蘭經(Al-Quran)提到: قال الله تعالى} : إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلةُ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تَنَزَّلُ الملائكة والروحُ فيها بإذن ربهم من كل أمرٍ سلامٌ هي حتى مطلع الفجر{ سورةالقدر. 此章(第97章)說明蓋德樂夜是個很尊貴的夜,因為 真主命令哲伯利天使在這一夜將全部古蘭經從第七層天之上的「Al-Lawhil-Mahfuth」(前定板)處拿到第一層天一個叫「Baytul-Izzah」的地方。...

 • Somali

  02 janvier 2009 ( #Somali - صومالي )

  KITAAB KA DIGAYA KOOXAHA LUNSAN EE SADDEXDA AH: رسالة تحذير من فرق الضلال الثلاث Haqabtiraha Cilmiga Diinka ee Lama huraanka ah ee uu soo gaabshay Cabdullaahi al-Harari - مختصر Axkaamta Sekada - مصارف الزكاة Habeenka kalabarka bisha Shacbaan Iyo usoo...

 • Turkish

  02 janvier 2009 ( #Turkish - تركي )

  Tevhid Akidesi (imam Shafii'nin bir soezü) Arabî dilini oegrenmek isteyenler için - Birinci Ders (ed-dersu'l-evvel) ibn-i Teymiyye aleyhinde bir reddiye Yüce Rabbimizi mekandan münezzeh olarak bilmek Ehl-i Sünnet akidesidir Yüce Rabbimizin küfür üzere...

 • Integrals of Fasting and Eid Prayer

  02 janvier 2009

  封萊買丹(Ramadan)月的齋對每一個成熟的穆斯林(Mukallaf)【註1】而言是「個人主命」(Fard ^ayn)。 這規定是公認的(Ma^lum Mina Ad-Din Bid-Drurah) -- 也就是說這規定是很明顯的,對每一個穆斯林而言都必須知道的,不必再研究或考慮這一規定是否如此。在伊斯蘭(Islam)三個最主要的法學來源「古蘭 經」(Al-Qu`ran)、「聖訓」(Al-Hadith)以及「Al-Ijmaa^」【註2】中都有這項規定。 因此不可以否認這一主命,如果有人否認這個主命,那麼他(她)就變成了非穆斯林(Kafir),除非他(她)生長在一個遠離伊斯蘭學者的地方或是他(她)剛歸信伊斯蘭教,和其他的穆斯林來往還不多,不知道有這個規定。...

 • Explanation of some important Hadeeths

  02 janvier 2009

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 有益於亡人的作為 人死之後想再多做點善功,為時已晚,在一段聖訓中就有提到: : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له...

 • Allah ada Tanpa Tempat

  17 août 2007 ( #Islamic Book: PDF Format )

  I will add this book in PDF format soon insha Allah =)

 • Aquidah

  17 août 2007 ( #Islamic Book: PDF Format )

  Clik Here to Download PDF Format

 • Risalat Tahthzeer

  17 août 2007 ( #Islamic Book: PDF Format )

  Clik Here to Do w nload PDF Format

 • Rudut As Sunniyah

  17 août 2007 ( #Islamic Book: PDF Format )

  Clik Here to Do w nload PDF Format

 • Tahtheer Al-Shary

  17 août 2007 ( #Islamic Book: PDF Format )

  Clik Here To Download PDF Format

 • TERJEMAHAN AQIDATUL MUSLIMIN (Malay Version)

  26 août 2009 ( #Islamic Book: PDF Format )

  AQIDAH MUSLIMIN Clik Here To Download PDF FORMAT Clik Here To Donload Word Format

 • Khutba from Darul Al-ifta Bahang Malaysia

  26 août 2009 ( #Islamic Book: PDF Format )

  Khutba from Darul Al-ifta Bahang Malaysia Clik Here To Download PDF Format