PUASA

Publié le par Samir

ramadan-03.jpg
PUASA


(pasal)

    Setiap muslim mukallaf wajib berpuasa di
bulan Ramadlan. Adapun orang yang sedang haid atau
nifas, puasanya tidak sah dan keduanya wajib
mengqadla puasa yang mereka tinggalkan.
Bagi musafir (yang mengadakan perjalanan
yang mencapai jarak qashar), dia boleh berbuka (tidak
berpuasa) meskipun perjalanan tersebut tidak
memberatkannya, demikian pula bagi orang yang
sakit, hamil atau menyusui yang merasa berat dan sulit
apabila dia berpuasa, boleh berbuka tapi wajib
mengqadla puasanya.
Diwajibkan bagi orang yang berpuasa supaya
berniat setiap hari. Niat tersebut wajib dilakukan pada
malam hari dan wajib dijelaskan niatnya. Orang yang
berpuasa wajib menahan dari:

1. Melakukan jima’.

2. Istimna’/onani (mengeluarkan mani dengan tangan
misalnya).

3. Muntah dengan sengaja.

4. Murtad.

5. Memasukkan sesuatu sampai pada batas
kerongkongan kecuali air liur yang suci.

6. Tidak gila, meskipun sebentar.

7. Tidak pingsan selama satu hari penuh.

Tidak sah puasa yang dilakukan pada dua
hari raya (Idul fitri dan idul adlha), hari tasyriq (11, 12,
13 Dzulhijjah), paruh terakhir dari bulan sya’ban, pada
hari syak (30 sya’ban), kecuali apabila orang tersebut
menyambung puasa yang dia lakukan dengan harihari
sebelumnya, atau karena puasa qadla, atau nadzar,
atau puasa yang biasa dia lakukan (seperti puasa
senin– kamis)

    Orang yang membatalkan puasanya pada
bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah (keringanan yang
diberikan dalam syar’) dengan melakukan jima’, maka
dia berdosa dan harus mengqadla puasa tersebut
segera setelah idul fitri serta diwajibkan baginya
membayar kaffarah (seperti kaffarah Zhihar), yaitu:
memerdekakan budak, apabila dia tidak mampu
maka berpuasa dua bulan berturut–turut apabila dia
tidak mampu maka dia harus memberi makan 60
orang miskin, masing–masing sebanyak satu mud
gandum atau makanan pokok daerah tersebut. Satu
mud adalah cakupan dua telapak tangan orang yang
berbadan sedang

Publié dans POKOK-POKOK AQIDAH

Commenter cet article